Главная Новости

Курсы тестировщика

Опубликовано: 15.04.2021

курсы тестировщика

По данным за 2017 год каждый третий человек в России играет в компьютерные игры. В их числе и дети, и взрослые (преимущественно старше 30 лет). Но если взрослые играют, чтобы отвлечься от работы, то подростки мечтают превратить игру в работу и стать, например, тестировщиком игр, подробнее тут курсы тестировщика. Потому что «нет ничего лучше, чем официально сидеть за компьютером сутки напролет и получать за это деньги».

Но действительно ли эта перспектива так заманчива и тестировщик игр – работа мечты?

Если вам кажется, что тестировщик игр берет релиз, проходит его один раз, отмечает все ошибки и хватается за следующую новинку, то вы глубоко ошибаетесь.

«Тестировать игру — все равно что каждый день смотреть один и тот же отрывок из фильма» – так описывают ребята свою профессию. Чтобы выявить все недочеты, тестировщику приходится раз за разом проходить один и тот же момент в игре и отрабатывать разные, зачастую странные, сценарии. Например, пострелять под водой, выползти из локации, убежать от врагов или станцевать перед ними (ну вдруг они присоединятся).

При этом важно, чтобы фантазии у тестировщика было не меньше, чем у миллионов пользователей, которые начнут играть после релиза. Хотя, конечно, это почти нереально. Поэтому в команде тестировщиков у крупных компаний не один десяток человек.

Небольшие игры тестировщик может проверять и в одиночку. И это на самом деле страшнее, ведь если ошибется он, то заметят это только после релиза. Какие будут последствия – низкий рейтинг или серьезные убытки для выпускающей компании, никто предсказать не может.

Ну как день… Чаще тестировщики работают ночью. А все потому, что их работа начинается только после того, как остальные отделы закончат свою часть. И если они завалили сроки (привет тайм-менеджменту), то тестировщику придется трудиться в жестком режиме – иногда до 4-6 утра. Ходят жуткие байки про то, как люди работают до потери сознания. Правдивы ли они? Можно узнать только на практике.

В сети можно найти истории про то, что в тестировщики игр берут буквально с улицы – заядлых геймеров без особых знаний в программировании. Такое бывает, но крайне редко и только для тех, кто претендует на вакансию Junior тестировщика. Работать с такими знаниями придется не ради денег, а что называется для души.

Если в мечтах тестирование игр приносит не только удовольствие, но и деньги, нужно поучиться. Начать стоит с изучения:

uk

За даними за 2017 рік кожен третій чоловік у Росії грає в комп'ютерні ігри. У їх числі і діти, і дорослі (переважно старше 30 років). Але якщо дорослі грають, щоб відволіктися від роботи, то підлітки мріють перетворити гру в роботу і стати, наприклад, тестувальником ігор, докладніше тут курси тестувальника. Тому що «немає нічого кращого, ніж офіційно сидіти за комп'ютером цілодобово і отримувати за це гроші».

Але чи дійсно ця перспектива так приваблива і тестувальник ігор - робота мрії?

Якщо вам здається, що тестувальник ігор бере реліз, проходить його один раз, зазначає всі помилки і хапається за наступний новинку, то ви глибоко помиляєтеся.

«Тестувати гру - все одно що кожен день дивитися один і той же уривок з фільму" - так описують хлопці свою професію. Щоб виявити всі недоліки, тестувальників доводиться раз по раз проходити один і той же момент в грі і відпрацьовувати різні, часто дивні, сценарії. Наприклад, постріляти під водою, виповзти з локації, втекти від ворогів або станцювати перед ними (ну раптом вони приєднаються).

При цьому важливо, щоб фантазії у тестувальника було не менше, ніж у мільйонів користувачів, які почнуть грати після релізу. Хоча, звичайно, це майже нереально. Тому в команді тестувальників у великих компаній не один десяток людей.

Невеликі гри тестувальник може перевіряти і поодинці. І це насправді страшніше, адже якщо помилиться він, то помітять це тільки після релізу. Які будуть наслідки - низький рейтинг або серйозних збитків для випускаючої компанії, ніхто передбачити не може.

Ну як день ... Найчастіше тестувальники працюють вночі. А все тому, що їх робота починається тільки після того, як інші відділи закінчать свою частину. І якщо вони завалили терміни (привіт тайм-менеджменту), то тестувальника доведеться трудитися в жорсткому режимі - іноді до 4-6 ранку. Ходять моторошні байки про те, як люди працюють до втрати свідомості. Чи правдиві вони? Можна дізнатися тільки на практиці.

В мережі можна знайти історії про те, що в тестувальники ігор беруть буквально з вулиці - завзятих геймерів без особливих знань в програмуванні. Таке буває, але вкрай рідко і тільки для тих, хто претендує на вакансію Junior тестувальника. Працювати з такими знаннями доведеться не заради грошей, а що називається для душі.

Якщо в мріях тестування ігор приносить не тільки задоволення, але і гроші, потрібно повчитися. Почати варто з вивчення:

видео курсы тестировщика | видеo кyрсы тестирoвщикa
Опубликовано: 15.04.2021 | Исправлено: 15.04.2021Мирас Рженцев
15.04.2021 в 23:22
По мере того, как вы узнаете больше о тестировании, вы будете узнавать все больше и больше передовых методов и инструментов. В этой части курса вы научитесь использовать, среди прочего, с Spring и Selenium, а также вы узнаете о SQL, REST и SOAP. На этом этапе также будут обсуждаться основы работы с веб-интерфейсом, такие как HTML, CSS, JS, и инструменты разработчика в Chrome.
Фируза Суслянко
16.04.2021 в 17:22
Кроме того, мы представим такие инструменты, как Spock, bash, JMeter и Docker, и обсудим оптимизацию тестирования.
Konchanin Mansur Efimovich
17.04.2021 в 11:22
Самостоятельная работа Используя предыдущие знания на практике, вы будете самостоятельно работать над проектом тестирования, чтобы закрепить свои знания.
Гали Бухаткина
18.04.2021 в 05:22
Экзамен, проверяющий приобретенные навыки в контексте сертификационного экзамена. Экзамен доступен тем, у кого есть пакет ISTQB®.
Sterhova Kymbat Nikolaevna
18.04.2021 в 23:22
«Стань тестером» - одна из самых популярных серий тренингов, проводимых Sii Polska. Мы уже выполнили почти 50 выпусков и 500 обученных людей, и более 50 выпускников этого курса нашли работу в Sii. Узнайте, что вам нужно знать о наших тренингах.
Тренинг «Станьте тестировщиком» предназначен как для новичков, которые раньше не сталкивались с тестированием программного обеспечения, например:
Smykina Siciliya Anatolevna
20.04.2021 в 11:22
Наши курсы отличаются тем, что на Sii мы уже приняли на работу более 50 участников. Это довольно необычно на рынке тренингов и подтверждает высокое качество нашего предложения. Программа курса подготовлена ​​практикующими инструкторами, которые являются сотрудниками Sii.

Все комментарии

Лента Новостей

Какой бесплатный антивирус для Андроид лучше
Каждый день пользователи смартфонов под управлением операционной системы «Андроид» подвергаются атакам вирусов, которых становится все больше и больше.          В современном мире количество пользователей

Скачать лучший антивирус для Android бесплатно на русском языке
С появлением большого количества приложений и сайтов под мобильную платформу Андроид возросла и опасность занести вирус на свое устройство. В лучшем случае вредоносный файл внесет незначительные изменения

Нужен ли антивирус для Android? ТОП-5 антивирусов для андроид
Здравствуйте. Коснемся такой вот интересной многим темы и хотя сомневаюсь что на данный момент подобные статьи могут попасть на верхние строки поисковых систем. Но этот сайт как личная энциклопедия для

Как узнать какая программа вызывает сбои. Что делать если компьютер тормозит, зависает, глючит.
После продолжительного использования стационарного компьютера или ноутбука на базе Windows пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда ПК стал сильно тормозить и работает медленно. Причин торможения

Антивирус для Андроид. Какой лучше?
На сегодняшний день очень важна защита телефона не только в повседневной работе, а и в сети. Для этого создано множество антивирусов и из-за подобного разнообразия довольно сложно определится какой

Рейтинг лучших антивирусов для Андроид
Лучший антивирус для Андроид — 360 Security 360 Security — это пакет защиты для мобильной системы Android, созданный китайской компанией QIHU. Он имеет антивирусный сканер обнаружения вредоносного и опасного

Топ-5: Лучшие бесплатные антивирусы для Android (Рейтинг 2016 года)
Смартфоны и планшеты требуют защиты от вредоносного кода, в том числе вирусов, троянов и так далее. Для этого существуют платные и бесплатные антивирусы. И сегодня мы составим рейтинг пяти лучших антивирусов,

FAQ: Какой антивирус лучший для Андроид, лучшие антивирусы на Android
Огромная распространенность устройств под управлением Android поставила под угрозу безопасность пользовательских данных и денежных счетов по двум причинам. Во-первых, широкий круг пользователей привлекателен

10 лучших бесплатных антивирусов для Android
Что вы делаете, когда покупаете новый смартфон на Android? Вы можете загружать свои любимые приложения, которые часто используете. В вашем списке может быть много приложений для социальных сетей, таких

Лучший антивирус для Андроид 2017
Интернет несет в себе массу возможностей и вместе с ними большое количество опасностей. На платформе Андроид главную угрозу для смартфона представляют Трояны — вирусные программы, которые похищают личную

*/ ?>
Яндекс цитирования
Adobe Photoshop | 2D графика, 2D анимация Adobe Illustrator | графика, вектор, анимация Adobe Flash | графика, вектор, анимация Adobe Acrobat | графика, текст Adobe After Effects | графика, анимация, спецэффекты Adobe Premiere Pro | графика, анимация, спецэффекты, монтаж Sound Forge | редактирование звука и музыки ZBrush | программа для трёхмерного моделирования Autodesk Mudbox — графическая программа, для создания 3D объектов, 2D скетчей, карт неровностей, карт нормалей, карт замещения. UVLayout - приложение для создания и редактирования UV координат треxмерных объектов Autodesk 3DMax | 3D графика, 3D моделирование, 3D анимация Autodesk Maya | 3D графика, 3D моделирование, 3D анимация Cinema 4D | 3D графика, 3D моделирование, 3D анимация Blender | 3D графика, 3D моделирование, 3D анимация
rss